Bộ mỏ hàn cắt hơi

Gồm có:
– Mỏ hàn và 05 bép hàn (Tanaka hoặc Yamato): 01
– Mỏ cắt và 03 bép cắt mã số 451 (Tanaka hoặc Yamato): 01
– Đồng Oxy + van ngăn lửa cháy ngược (Tanaka): 01
– Đồng hồ C2H2 + van ngăn cháy ngược (Tanaka): 01
– Bình Oxy 40L (Trung Quốc): 01bình
– Bình Gas C2H2 hoặc LPG (Trung Quốc): 01bình
– Xe đẩy (Việt nam): 01cái
– Dây dẫn khí (Korea): 10m

Danh mục:
.